Going. | Undercity Festival 2020/2021 [ZMIANA DATY] - COS Torwar

Undercity Festival 2020/2021 [ZMIANA DATY]

05-06.11.2021 | 18:00

COS Torwar

Impreza

139 zł

139 zł

{"id":703,"event_id":1984520,"description":"Druga edycja festiwalu Undercity okaza\u0142a si\u0119 przej\u015b\u0107 naj\u015bmielsze oczekiwania i stanowi\u0107 jedno z najwi\u0119kszych wydarze\u0144 tego roku. \r\n\r\nW zwi\u0105zku z tym w roku 2020 czeka nas powt\u00f3rka tej niesamowitej imprezy zorganizowana z jeszcze wi\u0119kszym rozmachem! 5 oraz 6 listopada 2021 roku przejd\u0105 do historii jako po\u0142\u0105czenie najlepszego klubowego klimatu wraz z najwy\u017cszymi umiej\u0119tno\u015bciami licznych zaproszonych artyst\u00f3w. Ca\u0142o\u015b\u0107 b\u0119dzie mia\u0142a miejsce tradycyjnie na warszawskim Torwarze. To tam pod koniec przysz\u0142ego pa\u017adziernika zjawi\u0105 si\u0119 wybitni muzycy i Dj-e celem zapewnienia sporemu gronu zgromadzonych fan\u00f3w niezapomnianych wra\u017ce\u0144. Wszystkich przyby\u0142ych na miejsce czeka ogromna dawka techno, house i elektroniki z dodatkowymi brzmieniami. Na pewno nie b\u0119dzie narzekania na monotoni\u0119 i powtarzalno\u015b\u0107.\r\n\r\nJu\u017c teraz warto zapami\u0119ta\u0107 t\u0119 dat\u0119, gdy\u017c to b\u0119d\u0105 niezapomniane dni sp\u0119dzone z samymi pozytywnymi lud\u017ami i najlepsz\u0105 muzyk\u0105. W kolejnym roku Undercity zaskoczy jeszcze wi\u0119ksz\u0105 moc\u0105 po\u0142\u0105czon\u0105 z zapieraj\u0105cymi dech efektami audiowizualnymi. Nie mo\u017cesz tego przegapi\u0107!\r\n\r\nBilety dost\u0119pne w Going!","language":"pl","sales_channel_id":10,"sales_channel":{"id":10,"name":"Going.","code":"going","hasManagedShipment":1,"shipmentConfirmationTemplate":"emails.templates.transactionConfirmed_paper"}}

Pobierz Going. i miej kalendarz miejski zawsze pod ręką.
więcej