Bulwar Flotylli Wislanej

Warszawa, bulwar Flotylii Wiślanej 00-439