Going. | SuperSam +1: Rabih Beaini / Mikołaj Trzaska - MÓZG Warszawa

SuperSam +1: Rabih Beaini / Mikołaj Trzaska

19:30 | Czwartek, 14 grudnia 2017

MÓZG Warszawa

Koncert

20 zł

20 zł

drzwi: 19:30, start: 20:00, wstęp 20 zł

[scroll down for English]

„SUPERSAM + 1” to cykl wystąpień mistrzowskich. Projekt koncentruje się głównie wokół muzyki, ale przewiduje też udział innych form wyrazu, takich jak: performance, multimedia, monodram. Podczas „SUPERSAM + 1” prezentowani są uznani artyści polscy i zagraniczni nastawieni na działania autorskie, eksperymentalne i innowacyjne.

„SUPER” w tytule oznacza, że program budowany będzie w oparciu o artystów uznanych – mistrzów. „SAM” mówi oczywiście o występie solowym, ale i o twórczym osamotnieniu. „+ 1” w tytule oznacza, że każdy wieczór uwieńczony jest występem w duecie. W większości przypadków artyści spotykają się na scenie po raz pierwszy.

Rabih Beaini to samotny głos w świecie muzyki elektronicznej. Niewiele osób potrafi zagrać tak wymagający i intrygujący koncert, podczas którego dark wave, krautrock, post wszystko i techno funkcjonują obok siebie jako jedna nawiedzona harmonia hardware’u. Jego wytwórnia Morphine jest dźwiękowo nieprzewidywalna zarówno jak jego własne remiksy czy zdumiewające płyty długogrające takie jak ponadczasowe dzieło „What We Have Learned”.

Mikołaj Trzaska to ikona jazzowej awangardy w Polsce. Na stałe związany z Gdańskiem, odbywa bliskie i dalekie podróże muzyczne w poszukiwaniu wspólnego mianownika pomiędzy muzyką chasydzką i współczesną muzyką improwizowaną. Jest saksofonistą, klarnecistą basowym i kompozytorem, wyrósł na gruncie yassu - artystyczno-społecznego ruchu, który na przełomie lat 80. i 90. zbuntował się przeciw skostnieniu polskiego jazzowego środowiska. Wraz z grupą przyjaciół muzyków, zmienili oblicze polskiej muzyki jazzowej. Trzaska był współzałożycielem najważniejszej formacji yassu - legendarnej Miłości, oraz równie kreatywnego Łoskotu.

————————–————————–————–
[English]

“Supersam + 1” is a series of master performances. The project focuses mainly on music, however, it also includes other forms of expression such as: performance, multimedia, monodrama. “SUPERSAM + 1” will present respected Polish and foreign artists whose work is original, experimental and innovative.

“SUPER” in the title means that the programme will be based on renowned artists – masters. “SAM” (from Polish, means „alone”, „by himself/herself”) refers to the solo performances as well as the creative loneliness. “+ 1” in the title means that each evening will be crowned with a duo performance. In most cases, the artists will meet on stage for the first time.

Rabih Beaini is a lone voice in electronic music. Few people thread as challenging and intriguing live shows as him, where dark wave, krautrock, post everything and techno all sit together in haunted hardware harmony. His own Morphine label is just as sonically unpredictable so are his own cultured remixes or stunning long players such as the immediately timeless and standout ouvre that was ‘What We Have Learned’.

Mikołaj Trzaska is an icon of jazz avant-garde in Poland. He seeks common grounds between Chasidic music and contemporary improvise music. He plays the saxophone, bass clarinet and he is also a composer. He grew up on yass, which is an artistic and social movement of 80’s and 90’s that rebelled against the brassbound of Polish jazz environment. Together with a group of friends they changed the image of Polish jazz music. Trzaska was the co-founder of yass’s most important group, the legendary Miłość and the equally creative Łoskot.

Pobierz Going. i miej kalendarz miejski zawsze pod ręką.
więcej