Going. | Blacha - Hulakula Rozrywkowe Centrum Miasta

Na zakończenie wakacji, na scenie Hulakula Rozrywkowego Centrum Miasta, wystąpi zawodnik New Bad Label, czyli Blacha! Popularność przyniosły mu takie numery jak “Mademoiselle” czy “Casablanca”, które zdobyły w serwisie YouTube ponad 100 mln wyświetleń!

Wstęp 16+ (osoby niepełnoletnie za pisemną zgodą rodzica/opiekuna)

Ważne! Warunkiem wstępu dla:
- osoby pełnoletniej będzie wypełnienie oświadczenia o stanie zdrowia wraz z danymi trackingowymi: https://bit.ly/oswiadczenie_hk;
- osoby niepełnoletniej oświadczenie oraz zgodę na udział w wydarzeniu wypełnia rodzic/opiekun prawny: https://bit.ly/blacha16hk

Pobierz Going. i miej kalendarz miejski zawsze pod ręką.
więcej